Perymetr komputerowy AP100
Polomierz komputerowy AP-100 Rodzaje badań
Użytkownik ma do wyboru następujące badania:
ˇ Centralne 30° (liczba punktów testowanych 96),
ˇ Centralne szerokie 50° (liczba punktów testowanych 120),
ˇ test, tzw. Driving - badane pole jest rozszerzane w kierunku skroniowym, dzięki dodatkowemu punktowi fiksacyjnemu położonego 30° od środka czaszy w kierunku nosowym (liczba punktów testowanych 196),
ˇ Pełne 50° (liczba punktów testowanych 168),
ˇ Jaskrowe - pole jest dodatkowo rozszerzone o 50° w kierunku nosowym,
ˇ Badanie peryferyjne 22-50° (liczba punktów testowanych 72)
Oraz rzecz godna polecenia- perymetr posiada możliwość układania własnych wzorów badania pola widzenia - ma to duże znaczenie przy badaniu uszkodzeń pola widzenia powstałych na grunice neurologicznym.


Strategie badań

Skriningowa
W pierwszej fazie badania perymetr ustala referencyjne wzgórze pola widzewnia - ma to na celu wyelimnowanie atrefaktów spowodowanych np. zmniejszoną przeziernością ośrodków optycznych oka. Następnie urządzenie podaje bodziec o jasności o 3dB większej od wynikającej z założonego wzgórza pola widzenia. Wynik badania ogranicza się do podania informacji "widział/nie widział".

Progowa
Podczas badania określana jest czułośc każdego punktu, wyniki przyjmnują wartości liczbowe.

Progowa szybka
Perymetr wybiera jeden punkt w każdej ćwiartce pola widzenia i określa jego dokładną czułość. Następnie dla punktów otaczających go przyzjmuje zmierzoną wartość, zmodyfikowaną pod kątem położenia na wzgórzu pola widzenia, jako początkową. Wyniki przedstawiane są w postaci wartości liczbowych.

Strategia 3 stanowa
W pierwszej fazie perymetr wykonuje badanie przesiewowe. Jeżeli pacjent nie zauważy bodźca, w danej lokacji perymetr podaje bodziec o maksymalnej jasności (odpowiadający czułości siatkówki 0dB), jeżeli pacjent nie zauważy i tej prezentacji, dany punkt jest zapisywany jako całkowita wada (absolute defect). W przypadku, gdy pacjent zauważy bodziec o maksymalnej jasności perymetr podaje w tym miejscu bodziec o janości pierwotnej. Jeżeli pacjent zauważy tą prezentacje, dana lokacja jest zapamiętywana jako prawidłowa (no defect), jeżeli nie - punkt jest określany jako wada częściowa (relative defect).

Strategia zdwojonego widzenia (BVS)
Strategia ma na celu wykrycie obszarów zdwojonego widzenia. Punkty w których pacjent zareagował podwójnym wciśnięciem przycisku odpowiedzi zapisywane są jako wada podwójenego widzenia.

polomierz - baza danych
polomierz - skala decybelowa
Baza danych pacjentów i badań
Skala decybelowa


polomiarz - wzgórze pola widzenia
polomierz - skala szarosci
Wzgórze pola widzenia
Skala szarości
 
Pomoce podczas badania
Fiksator krzyżowy - fiksator może zostać zmieniony ze zwykłego na krzyżowy w przypadku badania pacjenta z ubytkiem w centrum pola widzenia.

Migające bodźce
- dla pacjentów mających problemy z koncentracją istnieje możliwość przeprowadzenia badania z bodźcem migającym (częstotliwość można ustawić w zakresie od 1 do 24Hz).

Komunikaty głosowe Oprogramowanie pozwala na nagranie głosowych komend, np. w wypadku utraty fiksacji przez pacjenta komunikat może brzmieć: "proszę patryć na czerwone światło". Jest to rozwiązanie spotykane dotąd tylko w perymetrach DICON.
Kontrola wiarygodności badania
Kontrola fiksacji
Perymetr przeprowadza kontrolę fiksacji metodą Hejil-Krakau - w pierwszej fazie badania odnajduję plamkę ślepą w jednej z 11 spodziewanych lokacji i podczas badania z częstotliwością zadaną przez operatora wykonuje próby fiksacji.

Fałszywe neagatywne i pozytywne odpowiedzi
Podczas badania perymetr co jakiś czas wyświetla bodziec o jasności znacznie mniejszej od wartości progu czułości pacjenta, jeżeli pacjent odpowie na taki bodziec, jest on zapamiętywany jako fałszywa pozytywna odpowiedź. Fałszywa negatywna odpowiedź ma miejsce, gdy po podaniu bodźca o jasności większej o 6dB od spodziewanej wartości czułości w tym miejscu pacjent nie zareaguje. Częstość kontroli fałszywych pozytywnych i negaytwnych odpowiedzi jeste ustalana przez użytkownika.

Prezentacja danych
Wyniki badania można przedstawiać w następujący sposób:
Poziom (dB) - wyswietlane są wartości bezwzględne progów czułości. Skala szarości bezwzględna - wyniki badania są przedstawiame w postaci skali szarości.

HOV
(Hill of Vision) - przedstawione są wartości odchyłek od ustalonego wzgórza pola widzenia. Jest to bardzo przejrzysty sposób prezentacji danych, gdzuż pozwala na odrzucenie atrefaktóe wywołanych zmniejszoną przeziernością ośrodków optycznych oka.

Skala szarości HOV
- wyniki badania HOV przedstawione są w postaci skali szarości. HOV prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo wystąpienia ubytku pola widzenia w poszczególnych
sektorach.

Norma wiekowa
- pokazywane są wartości odchyleń od normy wiekowej.

Skala szarości dla normy wiekowe
j - wyniki badania norma wiekowa przedstawione są w postaci skali szarości.

Norma wiekowa prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo wystąpienia ubytku pola widzenia w poszczególnych sektorach liczone na podstawie odchyleń od normy wiekowej.